pl gb ru ltby

Świat "SMOKA" urządzenia do spalania biomasy


Biomasa, trzecie co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE).
Biomasa służąca jako paliwo do kotłów grzewczych, pozyskiwana jest z różnych źródeł. Najbardziej popularne formy biomasy to przetworzone paliwa pochodzenia drzewnego takie jak brykiet czy pellet oraz nieprzetworzone takie jak zrębka, wióry czy trociny będące odpadami drzewnymi. Bardzo popularna jest również biomasa pochodzenia roślinnego, czyli odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łodygi kukurydzy, łuski, skorupy, pestki itp.), z których wytwarza się brykiety oraz pellety lub spalane są w nieprzetworzonym stanie jak w przypadku pestek owoców czy skorup. Do celów energetycznych uprawiane są również niektóre gatunki roślin, z których najbardziej popularne są wierzba energetyczna (salix viminalis) czy trawa słoniowa (miscanthus giganteus).
Biomasa w dużych ilościach pozyskiwana jest w gospodarce przemysłowej jako odpady poprodukcyjne z przemysłu meblowego i tartaków.
Wszystkie wyżej wymienione paliwa  mogą być wykorzystywane do uzyskiwania energii cieplnej w  Automatycznych Zestawach Spalania Biomasy SMOK, które zapewniają najbardziej efektywny, ekonomiczny, a zarazem ekologiczny proces spalania, co potwierdzone jest wieloletnią praktyką w jakże złożonym temacie spalania biomasy.
 • drewno
 • pellet
 • wierzba
 • zrebka
 • sloma


Graficzne porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego [zł/rok] przy zastosowaniu różnych źródeł
energii /www.wezlygrzewcze.pl/
wykres ceny energi  
Wykres przedstawia średnie koszty ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni 260 m2, dla którego zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.o. wynosi 12 kW.

Przyjęto, że budynek zlokalizowany jest z III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura minimalna zimą wynosi -20 stopni C). Przy określaniu kosztów eksploatacyjnych dla węgla, oleju, gazu i biomasy nie uwzględniono kosztów związanych z transportem i magazynowaniem. Natomiast przy ogrzewaniu z sieci ciepłowniczej, z gazu oraz z prądu uwzględniono cenę paliwa, opłaty abonamentowe, opłaty przesyłowe. Przy określaniu ceny ciepła pozyskanego ze spalania gazu ziemnego przyjęto grupę taryfową W-3, a przy energii elektrycznej grupę taryfową G11 jednostrefową.

Zastosowano ceny ze stycznia 2011 wyrażone brutto (zawierają VAT).

Spalanie biomasy cieszy się popularnością nie tylko ze względu na to, iż jest odnawialnym źródłem energii, ale również ze względu na tak zwany zerowy bilans CO2. Roślina w czasie fotosyntezy pochłania CO2 i w oparciu o taką emisjaco2formę węgla buduje swoje tkanki wydalające tlen, którym oddychają ludzie, zwierzęta oraz który potrzebny jest do procesów spalania. Po ścięciu rośliny i jej spaleniu do atmosfery emitowana jest taka ilość CO2, jaka jest pochłaniana przez rosnące rośliny. Wynikiem spalania biomasy jest zerowy bilans CO2  i ograniczenie emitowania gazów cieplarnianych.
Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne biomasy wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dostosowanych do paliwa.
Efektywne spalanie tego typu paliw wymaga specjalnych technik i urządzeń, zapewniających warunki dynamiczno-termiczne niezbędne dla zupełnego spalania lotnych produktów rozkładu termicznego biomasy. Nieodpowiednie rozwiązania technologiczne skutkują zwiększoną, często poważnie, emisją szkodliwych substancji do atmosfery, która może zniweczyć korzystny efekt ekologiczny wynikający z charakteru biomasy drzewnej. Niezupełne spalanie to także niekorzystne ekonomicznie obniżenie sprawności procesu.

Firma Moderator Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji urządzeń do spalania biomasy i jest liderem tego rodzaju ekologicznych technologii w Polsce. Nasze wieloletnie badania oraz współpraca z inżynierami ze Skandynawii przekładają się na możliwość zaoferowania Państwu szerokiej gamy nowoczesnych Produktów. To unikalna oferta zakładająca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – biomasy – do produkcji ciepła dla domów jednorodzinnych oraz budynków o większych powierzchniach (zakładów produkcyjnych, suszarni, urzędów, szkół,  hoteli itp.). W pełni gwarantujemy najwyższą jakość i skuteczność naszych urządzeń.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

 • Automatyczny Zestaw Spalania Biomasy - SMOK to nowoczesne urządzenie składajace sie z wymiennika, systemu podającego, głowicy spalającej paliwo oraz zasobnika. Unikalna konstrukcja wymiennika oraz automatyczny podajnik paliwa zapewniają bezobslugowa prace, wysoką sprawnosc jak również niską emisję spalin zgodną z wytycznymi normy EN 303-5. Duża gama zbiorników na paliwo (0,6 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10- 27m3) pozwala na załadunek paliwa raz na 2-6 dni, w zależności od jego rodzaju i kaloryczności. SMOK jest przystosowany do spalania paliw odnawialnych zarówno tych o wilgotności do 40% (trocina, zrębki), jak również suchych o wilgotności nieprzekraczającej 25% (brykiet, zrębki, trociny, itp). Tak szeroki zakres wilgotności opału jest możliwy do efektywnego spalania dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów głowic spalających: żeliwnej i ceramicznej.
  Przy wilgotności paliwa pomiędzy 25% a 40% stosujemy głowice ceramiczne (o mocach 30-50-100-240 kW), natomiast przy wykorzystaniu opału suchego do 25% wilgotności proponujemy głowice żeliwne (o mocach 30-60-120-180-240 kW).

  Zestaw z głowicą żeliwną
  oraz specjalnie zaprojektowanym wymiennikiem
    Zestaw z głowicą ceramiczną
  oraz specjalnie zaprojektowanym wymiennikiem
  azsb-gz   azsb-gc
  button-oferta   button-oferta
 • Automatyczny Podajnik do Spalania Biomasy - SMOK jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do spalania biomasy w postaci zrębki, wiórów, brykietu, pelletu, kory, itp.. Urządzenie może współpracować z kotłem wodnym typu Moderator, lub z każdym innym kotłem, którego konstrukcja zezwala na jego podłączenie. SMOK może służyć do ogrzewania domków jednorodzinnych, hal przemysłowych, szkół etc. Sterowanie procesem spalania odbywa się automatycznie.
  Urządzenie może być wyposażone w zasobnik paliwa o objętości: 0,6 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10- 27m3

  Przy wilgotności paliwa pomiędzy 25% a 40% stosujemy głowice ceramiczne (o mocach 30-50-100-240 kW), natomiast przy wykorzystaniu opału suchego do 25% wilgotności proponujemy głowice żeliwne (o mocach 30-60-120-180-240 kW).
   Podajnik z głowicą żeliwną   Podajnik z głowicą ceramiczną
  apsb-gz   apsb-gc
  button-oferta   button-oferta
 • GŁOWICE ŻELIWNE
  Wyposażone w ruchomy ruszt schodkowy oraz wielopunktowy system nadmuchu powietrza.

  Przystosowane do spalania rozdrobnionych paliw odnawialnych drewnopochodnych i roślinnych (zrębki P45, niektóre rodzaje trocin, kora, torf, pellet, brykiet o gęstości usypowej do 450 kg/m3 ) o wilgotności względnej do 25%

  glowica-zeliwna glowica-zeliwna-240kW
   Głowice małej mocy Głowice dużej mocy 
 • GŁOWICE CERAMICZNE
  Wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury ( ok.1100 °C ), w których następuje spalanie wilgotnej biomasy. Wyposażone w wielopunktowy nadmuch powietrza oraz system usuwania popiołu.

  Przystosowane do spalania rozdrobnionych paliw odnawialnych drewnopochodnych i roślinnych (zrębki P45, niektóre rodzaje trocin, kora, torf o gęstości usypowej do 450 kg/m3, ) o wilgotności względnej od 25% do 40%.

  glowica-ceramiczna-mala glowica-ceramiczna
  Głowice małej mocy Głowice dużej mocy
 • Automatyczne Zestawy i Podajniki do Spalania Biomasy "SMOK" (GC-głowica ceramiczna) lub (GZ-głowica żeliwna) są nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do spalania biomasy w postaci zrębki, wiórów, kory, trocin, brykietu itp. o wilgotności względnej do 40%. Podajniki "SMOK" przeznaczone są do współpracy z kotłami naszej produkcji oraz z innymi kotłami, których konstrukcja pozwala na podłączenie podajnika.
  Zastosowanie nagarniacza sprężynowego umożliwia wykorzystanie istniejącego pomieszczenia jako zasobnika paliwa.

  nagarniacze
 • ZBIORNIKI PALIWA
  Przystosowane do automatycznego transportu paliwa ( biomasa) do urządzeń grzewczych. Występują w rozmiarach: 0,6m3, 1m3, 2m3, 4m3, 6m3, 8m3, 10m3 oraz 27m3.

  zbiorniki-paliwa
 

OGRZEJ DOM JEDNORODZINNY BIOMASĄ

Sprawdź nasz nowy produkt - VENTO MULTI - 15 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW, 50 kW
   więcej >>