pl gb ru ltby
logotypy PO-KL

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MODERATOR Sp. z o. o
POPRZEZ CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

Firma MODERATOR Sp. z o. o z siedzibą w Hajnówce zaprasza do udziału w  projekcie pracowników w/w firmy. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 8.1 POKL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

OKRES REALIZACJI:
01.03.2014 r. - 31.12.2014 r.

CEL PROJEKTU:
Nabycie nowych i podniesienie do końca XII 2014 r. kwalifikacji ogólnych i specjalistycznych kadr zarządzających i pracowników MODERATOR Sp. z o. o (średnie przedsiębiorstwo, w tym 53 pracowników  i 1 pracownica).

OFERTA PROJEKTU:
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

1.Certyfikowane szkolenia techniczne:
 • Szkolenie w zakresie badań nieniszczących wizualnych VT1 + VT2 – 6-cio dniowe   szkolenie po 8h, dla 2 Mężczyzn
 • Spawacz TIG – 6-cio dniowe szkolenie po 8h, dla grupy 30 Mężczyzn
 • Operator CNC – 6-cio dniowe szkolenie w wymiarze 50h, dla 5 Mężczyzn
 • Operator żurawia – 3- dniowe szkolenie po 8h, dla 4 Mężczyzn
 • Uprawnienia do eksploatacji systemów energetycznych kat. E do 1 kv – 6-cio dniowe szkolenia indywidualnego 8h , dla 1 Mężczyzny
 • Szkolenie najnowszej wersji programu AUTODESK INVENTOR STOPIEŃ I – 3- dniowe szkolenie po 8h, dla 3 Mężczyzn
 • Szkolenie najnowszej wersji programu AUTODESK INVENTOR STOPIEŃ II- 3- dniowe szkolenie po 8h, dla 3 Mężczyzn
 • Szkolenie z proekologicznych rozwiązań w zakresie systemów grzewczych – 3-dniowe szkolenie po 6h, dla grupy 53 Mężczyzn i 1 Kobiety
Każde szkolenie prowadzone będzie w oparciu o certyfikowane programy nauczania, bądź kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu.

2. Certyfikowane szkolenia sprzedażowe:
 • Blok prawny – 2 dni szkoleniowo - coachingowe po 6h, dla grupy 6 Mężczyzn, obejmujące tematy m.in. przepisy handlu międzynarodowego, zasady gwarancji, rękojmi – w krajach Unii Europejskiej i poza Unią.
 • Blok ,,Obsługa klienta + analiza rynku” - 4 dni szkoleniowo – coachingowe po 6h, dla grupy 9 Mężczyzn, obejmujące m.in. skuteczne pozyskiwanie klienta przez Internet, sprzedaż przez telefon, zarządzanie klientami (pozyskiwanie, komunikacja, współpraca, obsługa i relacje), obsługa trudnego klienta, zwiększenie sprzedaży poprzez skuteczną analizę działań konkurencji.
 •  Blok ,,Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy” – 3 dni szkoleniowo – coachingowe po 6h, dla grupy 4 Mężczyzn, dotyczące skutecznej komunikacji wewnątrz firmy produkcyjnej i jej wpływu na wyniki finansowe firmy.

3. Certyfikowane szkolenia językowe:
 • Szkolenie z języka rosyjskiego –obejmuje 120h dla grupy 3 osób, szkolenie uwzględniać będzie specjalistyczne słownictwo branżowe.
 • Zewnętrzny egzamin certyfikujący TELC – dotyczy każdego uczestnika biorącego udział w szkoleniu językowym z języka rosyjskiego.
 • Szkolenie z języka angielskiego – obejmuje 2 moduły po 60h, dla grupy 6 osób, szkolenie uwzględniać będzie specjalistyczne słownictwo branżowe.
 • Zewnętrzny egzamin certyfikujący TOEIC – dotyczy każdego uczestnika biorącego udział w szkoleniu językowym z języka angielskiego.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do pracowników i pracownic firmy MODERATOR Sp. z o. o w Hajnówce. Udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i językowych wpłynie pozytywnie nie tylko na postrzeganie wizerunku Firmy, ale też jakość, innowacyjność wytwarzanych produktów w oparciu o proekologiczne rozwiązania. Fachowa wiedza, zdobyte umiejętności i nowe inwestycje zagwarantują Firmie efektywniejszy rozwój i konkurencyjność nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym. Realizowany projekt będzie dużym wsparciem zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla samych pracowników.

REKRUTACJA
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez wypełnienie przez pracownika/pracownicę firmy MODERATOR Sp. z o. o ankiety aktualizacyjnej i przekazanie jej osobiście do Biura projektu mieszczącego się w siedzibie firmy.

Rekrutacja prowadzona jest do końca marca 2014 r.


Więcej o EFS:
efslogo