pl gb ru ltby

Program-regionalny
Firma MODERATOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2012 uzyskała w dniu 5 listopada 2013 r. dofinansowanie z Unii Europejskie i budżetu państwa realizacji projektu  „Wdrożenie nowej technologii zwiększającej innowacyjność i konkurencyjność firmy MODERATOR poprzez zakup najnowszej generacji wycinarki CNC do produkcji urządzeń grzewczych”. Całkowita wartość projektu: 436.342,51. Dofinansowanie z EFRR: 180.922,49, z budżetu państwa: 31.927,51.